Bijeenkomst DOM-project 'It Spoarpaad

Algemeen
184
  woensdag 29 mei 2024 19:30 - 21:30

  Dorpshuis it Mienskar, Buorren 27, Oosterbierum  |  Oosterbierum

Project It Spoarpaad - Wandel- en Fietspad door de Riedpolder

Wie uit de de 6 Barradeel-dorpen wil meehelpen aan de verdere ontwikkeling, invulling van het projectplan en de realisatie van It Spoorpaad 1.0 en 2.0 is van harte welkom bij het overleg van DOM-Barradeel op 29 mei om 19:30 uur in It Mienskar in Oosterbierum.

Wat vooraf ging

In 2019 is in Wijnaldum door dorpsbelang samen met haar inwoners een nieuwe dorpsvisie opgesteld voor de periode 2019 - 2029. Een van de punten uit de visie was: het dorp aantrekkelijker te maken voor kleinschalig toerisme. Enkele dorpsbewoners kwamen vanuit die visie met het idee voor een wandel- en fietspad door de Riedpolder naar Sexbierum en Pietersbierum. Door dit pad te laten aansluiten op andere wandel/fietspaden in de omgeving wordt het dorp aantrekkelijker en bereikbaarder voor toeristen, is het idee.  Dorpsbelang Wijnaldum heeft het idee opgepakt en heeft contact gezocht met Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum. Het idee werd ook in Sexbierum-Pietersbierum enthousiast ontvangen. Namens de dorpsbelangen is er een projectteam geformeerd dat de plannen heeft afgestemd met de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd die de plannen verder gestalte heeft gegeven.  Het doel van het project is een wandel- en fietspad tussen de dorpen Wijnaldum, Sexbierum en Pietersbierum door de Riedpolder met een brug over De Ried.  Het projectplan is in 2021 compleet gemaakt voor verdere ontwikkelingen en het zoeken naar financiering via het Waddenglasproject. Het Waddenglasproject ging niet verder en daarmee zijn de ontwikkelingen rondom project It Spoorpaad stil komen te liggen.

DOM Barradeel en projectgroep It Spoarpaad

DOM Barradeel heeft het project eind 2023 op haar agenda gezet en wil het samen met de oorspronkelijke projectgroep nieuw leven inblazen. In de DOM Barradeel/projectgroep It Spoarpaad- (DP) bijeenkomst van januari 2024, zijn afspraken gemaakt om te verkennen of er (nieuwe) mogelijkheden zijn om het project verder te kunnen brengen richting realisatie. Afgesproken is om het bestaande projectplan ( als fase 1)  eerst op te pakken van Harlingen tot en met Sexbierum/Pietersbierum. Daar ligt de focus. Parallel daaraan verkennen de dorpen Oosterbierum, Tzummarum en Minnertsga welke spoorbaan bestaande trajecten in de omgeving van die dorpen kans van slagen hebben om in een vervolg project ( fase 2) te brengen vergelijkbaar aan die van het bestaande projectplan.

Overzicht stappenplan

Voor alle betrokkenen bij het project is een werkdocument opgesteld waarin de te nemen stappen worden benoemd in de verkennende fase en de status daarvan. Het stappenplan wordt periodiek geactualiseerd en geldt voorlopig voor de periode januari – juli 2024.

 

Adres
27, Buorren, Oosterbierum, Waadhoeke, Fryslân, Nederland, 8854 AG

 

KaartEvenement opgeven

Je kunt hier zelf nieuwe evenementen opgeven. Beperk ze wel tot de Barradeel-dorpen en directe omgeving.

Mooi Barradeel
Meindert van Dijk
Boarg. Dukerstrjitte 34
8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@mooibarradeel.nl 
www.mooibarradeel.nl

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Meindert van Dijk is als fotograaf en organisator van Natuurfotowandelingen in het Waddengebied met Waddengoud bekroond.

Logo Waddenzee WerelderfgoedGastheer en Ambassadeur

DOM

Deze website wordt financieel ondersteund via de Subsidieregeling Dorpsontwikkelingsmaatschappijen Fryslânfonds