Over Mooi Barradeel

'Mooi Barradeel' biedt informatie over, en promoot Barradeel als toeristische en overwegend agrarische streek in Noordwest Friesland aan de Waddenzee tussen Franeker, Harlingen en Het Bildt.

Mooi Barradeel is een initiatief van fotograaf, natuurgids en wandelcoach Meindert van Dijk. Als inwoner van Sexbierum wandelde hij regelmatig met familie en andere mensen uit de Randstad in het buitengebied en naar de Waddenzeedijk.

Het viel hem daarbij op dat men vaak lovend was over de weidsheid, de ruimte en de rust in deze streek. Ook vond men het prachtig om hier verre horizonnen te kunnen zien, iets wat in een bosrijke of stedelijke omgeving niet kan. Verder genoot men hier van het licht en de wolkenluchten. De unieke Waddenzee, op loopafstand van Sexbierum en met uitzicht op de Waddeneilanden, was een extra verrassing voor de niet-Friezen.

De aansprekende plaatsnaam Sexbierum leidde daarbij regelmatig tot vragen en grappen. Voor Meindert van Dijk reden om met de website Visit Sexbierum de kwaliteiten van het Friese dorp aan de Waddenzee te promoten.

Meindert van Dijk formuleerde de hogere doelen van Visit Sexbierum als volgt:

  • ondersteunen van de lokale, veelal agrarische ondernemers in deze streek;
  • trekken van binnen- en buitenlandse toeristen, ze hier langer te laten verblijven en meer te laten besteden;
  • deze toeristen informatie bieden over deze dorpen en de aangrenzende regio;
  • de eigen inwoners bewuster maken van de waardevolle natuurlijke, landschappelijke, toeristische en recreatieve mogelijkheden die hun vertrouwde woon- en leefomgeving biedt.

Vervolgens besloot Meindert om niet alleen het dorp Sexbierum, maar ook Barradeel als 'eigen agrarische streek' langs het Werelderfgoed Waddenzee met de kenmerkende terpdorpen en archeologische steunpunten op toeristisch en recreatief gebied te promoten.

Barradeel was namelijk ook een zelfstandige gemeente totdat het op 1 januari 1984 met de toenmalige gemeente Franekeradeel en stad Franeker werd samengevoegd tot de nieuwe gemeente Franekeradeel. Op 1 januari 2018 gingen de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt en Menaldumadeel, samen met vier dorpen uit de gemeente Littenseradeel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Via de Facebook groep Mooi Barradeel besteedt Visit Sexbierum nu ook aandacht aan de schoonheid van de andere dorpen van de voormalige gemeente Barradeel. Deze dorpen zijn Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Oosterbierum, Klooster-Lidlum, Tzummarum, Firdgum en Minnertsga, inclusief de buurtschappen Roptazijl, Getswerdersyl, Koehool en Dijkshoek.

Barradeel google maps

Samenwerking dorpen

Sinds medio 2022 werken de lokale dorpsbelangen en plaatselijke belang samen om Oud-Barradeel (Wijnaldum, Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum, Firdgum en Minnertsga) opnieuw op de kaart te zetten. Deze dorpen zijn gezamenlijk bezig met de DOM: Dorpen Ontwikkeling Methode. DOM is een samenwerkingsmethode die dorpen en gemeente in staat stelt gelijkwaardig, structureel en effectief te bouwen aan leefgeluk. DOM maakt optimale samenwerking, co-creatie en maximale integrale dorpsontwikkeling mogelijk. In dit PDF-document lees je meer over de DOM.

 

 

 

 

 

Mooi Barradeel
Meindert van Dijk
Boarg. Dukerstrjitte 34
8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@mooibarradeel.nl 
www.mooibarradeel.nl

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Meindert van Dijk is als fotograaf en organisator van Natuurfotowandelingen in het Waddengebied met Waddengoud bekroond.

Logo Waddenzee WerelderfgoedGastheer en Ambassadeur

DOM

Deze website wordt financieel ondersteund via de Subsidieregeling Dorpsontwikkelingsmaatschappijen Fryslânfonds